اولین سالگرد تاسیس تی تو کاپ بهانه ای شد تا در کنار شما عزیزان این موفقیت را با هم در بهمن 98 جشن بگیریم.

مرسی از همه عزیزانی که در این مدت با ما همراه بودند و در کم و کاستی ها در کنار ما بودند

و در پایان، ویدیویی از پشت صحنه آن روز را مشاهد کنین